Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2011

ChcialbymStadUciec

piękna kurwo, mnie nie onieśmielisz.

ChcialbymStadUciec
mów mi Belzebub.
Reposted bywredna wredna

April 22 2011

ChcialbymStadUciec
2663 cb35
ChcialbymStadUciec
2542 bc6e 420
Reposted bymichalkoziol michalkoziol

April 12 2011

ChcialbymStadUciec
Gdy bardziej niż opinii boję sie sumienia
I teraz gdy stoję z nim oko w oko
wiem nie ucieknę bo nie ma dokąd
Reposted byathlin athlin
ChcialbymStadUciec
Zbieram resztki uczuć tyle ich zostało
I ponoszę klęskę chcąc je złożyć w całość.
ChcialbymStadUciec
boję sie o jutro przeraża mnie niepewność
choć nieraz mówiłem jest mi wszystko jedno.
ChcialbymStadUciec
Czy jesteśmy tu by karmić ego?
a może świat potrzebuje nas bardziej niż my jego.
ChcialbymStadUciec
Wyrzuty sumienia, rzeczy nie do zapomnienia
Marzenia nie do spełnienia będą zawsze we mnie drzemać
Dusza płacze pokutując za te sytuacje
Nie mogłem zapomnieć tylu tych upodleń tylu zdarzeń.
Reposted byKundleshow Kundleshow

April 11 2011

ChcialbymStadUciec
to on był ofiarą, zamiast być przyczyną
człowiek, który cierpiał na brak silnej woli
działał wbrew swej naturze, żył w niewoli
już nigdy nie wróci, nie żyje.
trzy ostatnie słowa:przepraszam za krzywdy.

ChcialbymStadUciec
odszedł w samotności, bez kolegów bez pogrzebu
nie było grobów, frezji nie było zniczy
odszedł, gdy przyszedł czas się rozliczyć
to był chłodny, styczniowy wieczór
przeżył życie jakby na społecznym zapleczu
krążyły o nim niesławne legendy
w pseudo wielkim świecie
miał on imie przybłędy.
ChcialbymStadUciec
Na pewno nic nie dzieje się przypadkiem
nie ja to ustalam, a często jest jak ja chce
mam charakter nie oglądam się za plecy
biore życie jakie jest i potrafie się tym cieszyć
do celu jechałem po bandzie czasem
myśle, że przegiąłem lub, że powinienem bardziej
mój hajs w rynsztoku się topił
czasem myśle co by było gdybym nie ustąpił?
ChcialbymStadUciec
gdybym znał przyszłość wtedy wiem
by być kim jestem musiałem swoje przeżyć.

ChcialbymStadUciec
Wolny ptak, wolne serce, spaceruję po ulicach.
Wyobraźnia jedyna granica.

ChcialbymStadUciec
Ktoś woli komfort od prawdy, to normalne,
Zwyczajne, chociaż chyba też niewybaczalne.
Reposted byinsolent1 insolent1

April 10 2011

ChcialbymStadUciec
6934 26f0 420
Reposted byjackieoczarnapolewkawrednalionel3japoneczkivell
ChcialbymStadUciec
6907 fafd 420
Reposted byjackieoAron

April 08 2011

ChcialbymStadUciec
1345 7087 420
Reposted fromlionel3 lionel3
ChcialbymStadUciec
i weź teraz odgadnij czy ona kocha czy kąsa..
ChcialbymStadUciec
Giń w moich myślach i giń kurwa we śnie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl